Vatrogasna zajednica grada

Sveti Ivan Zelina

Osposobljavanje

Osposobljavanje za vatrogasca - 2017.

OSPOSOBLJAVANJE ZA ČIN "VATROGASAC"

 

PREDMETI

 

PREDMET BROJ SATI PREDAVAČ
TEORIJA VJEŽBE
Ustrojstvo zaštite od požara 3 0 Renata Kober
Gorenje i gašenje 4 0 Krešimir Puhelek
Protupožarna preventiva 4 0 Ivan Loborec
Vatrogasne sprave i oprema 8 2 Vjekoslav Litvić
Vatrogasna taktika 10 5 Renata Kober
Tehnička služba u vatrogastvu 4 4 Dragutin Koščec
Vatrogasne vježbe 3 29 Kristijan Koščec

 

RASPORED PREDAVANJA

 

Subota 14.10.2017  Nedjelja 15.10.2017. Subota 21.10.2017  Nedjelja 22.10.2017. Subota 28.10.2017 
17,00 - 17,45 Ustrojstvo zaštite od požara 09,00 - 09,45 Gorenje i gašenje 17,00 - 17,45 Vatrogasne sprave i oprema 09,00 - 09,45 Vatrogasne sprave i oprema 17,00 ISPIT 1. dio
17,45 - 18,30 09,45 - 10,30 17,45 - 18,30 09,45 - 10,30
18,30 - 19,15 10,30 - 11,15 18,30 - 19,15 10,30 - 11,15
    11,15 - 12,00 19,15 - 20,00 11,15 - 12,00
    12,00 - 12,45 Protupožarna preventiva 20,00 - 20,45 12,00 - 12,45
    12,45 - 13,30        
    13,30 - 14,15        
    14,15 - 15,00        
                   
Nedjelja 29.10.2017. Subota 4.11.2017  Nedjelja 5.11.2017. Subota 11.11.2017  Nedjelja 12.11.2017.
09,00 - 09,45 Vatrogasna taktika 17,00 - 17,45 Vatrogasna taktika 09,00 - 09,45 Vatrogasna taktika 17,00 - 17,45 Tehnička služba u vatrogastvu 09,00 - 09,45 Vatrogasne vježbe
09,45 - 10,30 17,45 - 18,30 09,45 - 10,30 17,45 - 18,30 09,45 - 10,30
10,30 - 11,15 18,30 - 19,15 10,30 - 11,15 Tehnička služba u vatrogastvu 18,30 - 19,15 10,30 - 11,15
11,15 - 12,00 19,15 - 20,00 11,15 - 12,00 19,15 - 20,00 11,15 - 12,00
12,00 - 12,45 20,00 - 20,45 12,00 - 12,45     12,00 - 12,45
12,45 - 13,30     12,45 - 13,30     12,45 - 13,30
13,30 - 14,15     13,30 - 14,15       13,30 - 14,15
14,15 - 15,00     14,15 - 15,00       14,15 - 15,00
                   
Subota 18.11.2017  Nedjelja 19.11.2017. Subota 25.11.2017  Nedjelja 26.11.2017. Subota 02.12.2017 
17,00 - 17,45 Vatrogasne vježbe 09,00 - 09,45 Vatrogasne vježbe 17,00 - 17,45 Vatrogasne vježbe 09,00 - 09,45 Vatrogasne vježbe 17,00 ISPIT 2. dio
17,45 - 18,30 09,45 - 10,30 17,45 - 18,30 09,45 - 10,30
18,30 - 19,15 10,30 - 11,15 18,30 - 19,15 10,30 - 11,15
19,15 - 20,00 11,15 - 12,00 19,15 - 20,00 11,15 - 12,00
    12,00 - 12,45     12,00 - 12,45
    12,45 - 13,30     12,45 - 13,30
    13,30 - 14,15     13,30 - 14,15
    14,15 - 15,00     14,15 - 15,00

Školovanje vatrogasnog kadra

Na sastanku komisije za školovanje održanom dana 19.01.2017. ( četvrtak ) donijeta 

je odluka da će ovogodišnje osposobljavanje vatrogasnog kadra početi kasnije nego

inače, termin je sada pomaknut na zadnji kvartal ove godine, tj.početak listopada o.g.

 

 

RASPORED PREDAVANJA ZA VATROGASNU MLADEŽ 2016.

 

             RASPORED PREDAVANJA ZA VATROGASNU MLADEŽ

                                  OD 16.09.2016 – 01.10.2016.god.

                                                     

                                                                 PREDMETI

 

     

        1. Protupožarna preventiva: Ivan Loborec-Vatr.časnik I klase (3t sata)

        2. Gorenje i gašenje: Tomislav Forko - Vatr.časnik I klase(3t sata)

        3. Vatrogasna taktika: Renata Kober – Vatrogasni časnik I klase (3t+5p sata)

        4. Sprave i oprema: Vjekoslav Litvić – Vatrogasni časnik, I klase ( 7 sati )  

        5. Vatrogasne vježbe: Darijo Prelec – Vatrogasni časnik I klase (2t+17p sata)        

     

                                      

                

                                               Raspored  predavanja za Vatrogasnu mladež

               

                                                                          

     16.09.2016. ( petak )   9.00 h - 15.00  - Otvaranje tečaja,upis polaznika,

                                                           predmet br.1 i br.2                

 

     17.09.2016. (subota)   9.00 h – 15.00 h -    Predmet br.3 

                                   15.00 h - 18.00 h -    Predmet br.5            

      18.09.2016.(nedjelja)  9.00 h – 15.00 h -    Predmet br.4

                                  15.00 h - 18.00 h -     Predmet br.5            

      24.09.2016.(subota)    9.00 h – 15.00 h -    Predmet br.5

                                                

      25.09.2016.(nedjelja)  9.00 h – 15.00 h -    Predmet br.5                                               

 

      01.10.2016.(subota)   od 9.00 h -  ISPITI

         

               

 

 

 

Osposobljavanje za vatrogasca 1. klase

  RASPORED  PREDAVANJA ZA VATROGASCA 1. KLASE

       PREDMETI :

   1. Sprave i oprema    : Vjekoslav Litvić - Vatrogasni časnik  ( 2 sata )

   2. Vatrogasne vježbe  : Kristijan Koščec - Vatrogasni časnik ( 2 sata ) 

 

     Raspored predavanja :

    02.10.2016. ( nedjelja )    od 09.00 - 12.00 predavanja, a poslije 12.00 - ISPIT

ŠKOLOVANJE ZA VATROGASCE 2016.

 

 

             RASPORED PREDAVANJA ZA ZVANJE VATROGASAC  

                                  OD 05.03.2016 – 08.05.2016.god.

              

                                                 

                                                                 PREDMETI

 

        1. Ustrojstvo zaštite od požara : Ivan Platušić– Vatrogasni časnik I klase           (3t sata)

        2. Protupožarna preventiva: Ivan Loborec-Vatr.časnik I klase                                 (4t sata)

        3.Gorenje i gašenje: Tomislav Forko  Vatrogasni časnik I klase                               (4t sata)

        4. Sprave i oprema : Vjekoslav Litvić-Vatrogasni časnik,prof.vatrogasac            (8t+2p sata)

        5. Vatrogasna taktika:Renata Kober – Vatrogasni časnik I klase                             (8t+5p sati)   

        6.Tehnička služba u vatrogastvu: Dragutin Koščec – Vatrogasni časnik I klase(4t+4p sati)         

       7.Vatrogasne vježbe –Kristijan Koščec – Vatrogasni časnik                                        (3t+29p sati)

                                                    Antonio Antolković- prof.vatrogasac

                                      

                

                                        Raspored  predavanja za čin „VATROGASAC“

               

                                                                          

               05.03.2016. (subota )            od  17,00 h            Otvaranje tečaja, upis polaznika                             

                                                                                             i predmet br.1                       

               06.03.2016. ( nedjelja)           od  09,00 h             Predmet br.3       

               12.03.2016. (subota)              od  17,00 h             Predmet br.2

                  12.03.2016. (subota )            od  09,00 h             Predmet br.4  (izmjena)

               19.03.2016. (subota)              od  17,00 h              Predmet br.4

          

               20.03.2016. (nedjelja)          od  09,00 h        Ispiti iz predmeta br. 1,2,3 i 4.

 

                09.04.2016.(subota)              od  17,00 h           Predmet br.6

                10.04.2016. (nedjelja)           od  09,00 h           Predmet br.6

                16.04.2016. (subota)             od  17,00 h           Predmet br.5

                17.04.2016. (nedjelja)           od   09,00 h          Predmet br.5

                23.04.2016. (subota)             od   17,00 h          Predmet br.5

                24.04.2016. (nedjelja)           od   09,00 h          Predmet br.7

                30.04.2016. (subota)             od   17,00 h          Predmet br. 7

                01.05.2016.(nedjelja)            od   09,00 h          Predmet br. 7

                07.05.2016. (subota)             od   17,00 h          Predmet br. 7 

             

                08.05.2016.(nedjelja)             od   09,00 h       Ispiti iz predmeta br.5.6 i 7.(završno)

 

 

                                                                                                       

                                                                                 Komisija za školovanje            VZG-a Sv. Ivana Zeline

                                                                                                                   

                                                                                                                         

 

Vatrogasna zajednica grada Sveti Ivan Zelina © 2014